Stypendia „Solidarności” wręczone po raz szesnasty

Młodzi, zdolni, zaangażowani w życie szkoły i lokalnej społeczności, wolny czas poświęcający na rozwój swoich pasji i wolontariat – tacy są stypendyści Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”. Wręczenie stypendiów XVI edycji funduszu odbyło się 31 sierpnia 2018 r. Uroczystości stypendialne towarzyszyły 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

W tym roku stypendia otrzymało 23 uczniów. Dyplomy poświadczające otrzymanie stypendiów wręczyli marszałek minister rodziny pracy i Polityki społecznej Elżbieta Rafalska, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Gratulacje zdolnym uczniom złożył premier RP Mateusz Morawiecki.

Do tej pory stypendia otrzymało już 631 uzdolnionych uczniów. Pomoc finansowa jest formą docenienia ich wysiłków w szkole i podczas zajęć dodatkowych, a także bezpośrednim wyrazem solidarności.

Media społecznościowe: