Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy: zmiana nr konta bankowego

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę Ustawy z dn. 19 sierpnia 2011 roku, o usługach płatniczych, bank prowadzący konto Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy z dniem 1 maja 2019 roku zmienił nr rachunku Fundacji. Dlatego też od dnia 1 maja 2019 roku Fundacja ma nowy rachunek bankowy:

Obecny nr rachunku: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001.

Ważne: pieniądze wpłacane na poprzedni rachunek automatycznie będą przekazywane na nowe konto do lutego 2020 roku.

Fundacja wspiera ważne społecznie cele, jakie popiera Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Ostatnio, oprócz stypendiów dla młodzieży, realizuje programy skierowane do seniorów, takie jak zajęcia z nordic walking czy nauka pracy z komputerem dla osób 60+ i wydarzenia artystyczne.

Media społecznościowe: