Komunikat z zebrania Kapituły Fundusz Stypendialnego

W dniu 22 maja 2019 r. odbyło się zebranie Kapituły Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (w jej skład wchodzą: Wojciech Książek (przewodniczący), Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk). W 2019 r. odbędzie się jego XVII edycja. Do tej pory przyznano 631 stypendiów.

Podczas zebrania:

  1. Zapoznano się z decyzjami Rady Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która jako organizacja pożytku publicznego od kilku lat prowadzi Fundusz a także ze zmianą graficzną strony internetowej Fundacji,
  2. Przypomniano o zmianie od 1 maja 2019 r. konta Pomorskiej Fundacji „Edukacja i Praca”.
  3. Postanowiono podjąć przygotowania na rzecz wydania uaktualnionej ulotki Funduszu Stypendialnego.
  4. Dokonano zmian w Regulaminie Funduszu,
  5. Uaktualniono wniosek stypendialny (uwaga, będą rozpatrywane wnioski składane tylko na jego aktualnej wersji – także z uwagi na wymogi RODO).

Uwaga: Oba dokumenty znajdą się niezwłocznie na stronie internetowej Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl

Przypomniano, że praca na rzecz Fundacji i Funduszu Stypendialnego jest działalnością społeczną, to znaczy że Zarząd i Kapituła nie pobierają  jakiegokolwiek wynagrodzenia. Wpłat na Fundusz mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne. Konto: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 (uwaga, to nowy nr konta – od maja 2019 r.) z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. Ew. wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel: 58/308-44-22, tel./fax 58/305-71-72), email: oswiata@solidarnosc.gda.pl , odnośnie spraw Fundacyjnych: dyrektor Renata Tkaczyk: 58/308-43-47, w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu Stefan Gawroński: 58/308-43-39.

W imieniu Kapituły:
Wojciech Książek
p
rzewodniczący Kapituły)

Media społecznościowe: