Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” o Funduszu Stypendialnym

– Fundusz Stypendialny Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” funkcjonuje już od 17 lat. Na przestrzeni tych lat z pieniędzy przez nas zebranych wsparcie otrzymało ponad 630 osób. Te środki finansowe otrzymały młode osoby, wspomagały one ich przedsięwzięcia, pomagały im realizować pasje i rozwijać talenty. W historii funduszu takich talentów, którym udało się pomóc, było wiele, udało się wesprzeć bardzo wielu młodych ludzi. Wśród stypendystów były znakomite gitarzystki i skrzypaczki, byli sportowcy – mistrzowie w swoich kategoriach, niedawno nagrodzeni stypendiami zostali mistrz w układaniu kostki Rubika i znakomity pianista, laureat prestiżowych konkursów.

Takich młodych ludzi było wielu, cieszymy się zwłaszcza z tego, że nasza pomoc i wsparcie pomogły im na istotnym etapie ich życia, kiedy wielu z nich stawało przed pytaniami, co dalej robić, kim chcę zostać, jaką drogę w życiu wybrać.

Pieniądze, które otrzymali, należy traktować także w wymiarze symbolicznym, na pewno nie były na skalę potrzeb, ale nagroda dawała im impuls, dodatkowy bodziec do dalszej pracy nad sobą, nad własnym rozwojem.

Myślę więc, że warto wspierać tego typu przedsięwzięcia i gorąco namawiam oraz zachęcam wszystkich, aby dokonali wpłaty na nasz Fundusz Stypendialny, aby w ten sposób dołożyli cegiełkę do wspierania młodych, niezwykle utalentowanych w różnych dziedzinach ludzi dając im szansę wyboru drogi życiowej zgodnej z ich uzdolnieniami.

Media społecznościowe: