O genezie powstania Funduszu Stypendialnego mówi Przewodniczący Sekcji Oświaty Wojciech Książek

Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu Stypendialnego, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ „Solidarność”  z siedzibą w Gdańsku

– Fundusz powstał w 2003 roku. U jego genezy była idea pomocy rodzinom, a był to jeszcze okres dużo większej biedy, trudnej sytuacji rodzin, braku równego dostępu do edukacji i do rynku pracy. Wiosną 2003 r. podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przyjęliśmy Apel w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego. Wiadomo, że nie zbawimy całego świata, ale pomoc ludziom młodym, inwestycja w ich edukację, to najlepsze, co można zrobić. Bo to daje nadzieję, a ona jest podstawą życia, niesie otuchę, którą można wyrazić słowami: Młody człowieku, nie jesteś sam. „Solidarność” to także – pomoc jeden drugiemu, nie obojętność lub stawanie przeciw. Jest to dla nas ważne tym bardziej, gdyż przyświecają nam, oprócz owego biblijnego, dwa hasła: „Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych” i drugie: „Kształcenie się czyni wolnym”. I tak udało się przyznać w 16 edycjach 632 stypendia, na które zebraliśmy i wydaliśmy na nie prawie 600 tys. zł. Główne wpłaty to dary organizacji „Solidarności” w Regionie Gdańskim, ale także osób prywatnych i firm, choćby CHIPOLBROK czy Fundacja „Solidarni ze Stocznią Gdańską”. Podczas podsumowań kolejnych edycji gośćmi byli: prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W 2018 roku premier Mateusz Morawiecki. Kilka razy mieliśmy okazję gościć i słuchać pięknych uwag o Polsce śp. Alojzego Szablewskiego. Stypendia wręczali byli i obecni liderzy „S”: Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek, Piotr Duda. Na dyplomach, które otrzymują uczniowie, umieściliśmy słowa Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Mamy nadzieję, że urzeczywistnią się one w działaniach, rozwoju, życiu naszych stypendystów.

Media społecznościowe: