Apel o wpłaty na Fundusz Stypendialny

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Przed nami rozstrzygniecie osiemnastej już edycji rozdziału środków z Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (finał, wręczenie stypendiów odbędzie się 31 sierpnia. Wnioski stypendialne składa się do 20 lipca). Przypominamy, że powołaliśmy go w 2002 roku. W międzyczasie, przed sześcioma laty, zadania Funduszu formalnie przekazano do realizacji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Nie zmienia się jednak zasadniczy cel: chęć pomocy młodym ludziom i ich rodzicom, zachęcenie do wyboru jak najlepszej drogi edukacyjnej. Nie ma zaś lepszej inwestycji w przyszłość, jak dobra edukacja. 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o wpłatę na konto Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. Do tej pory przyznaliśmy 664 stypendia dla zdolnej młodzieży z rodzin niezamożnych. Praca na rzecz Fundacji i Funduszu Stypendialnego jest działalnością społeczną, to znaczy, że Zarząd i Kapituła nie pobierają jakiegokolwiek wynagrodzenia. Przypominamy, że wpłat mogą dokonywać m. in. instytucje, zakłady pracy, organizacje związkowe, osoby prywatne (dotychczas są to wpłaty najczęściej raz w roku, 100 zł i więcej). Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZR: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl

Informujemy, że środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca. Ew. wyjaśnienia odnośnie spraw organizacyjnych: 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, Tel.: 58/308-44-22, fax: 58/308-42-01), email: oswiata@solidarnosc.gda.pl , odnośnie spraw Fundacyjnych: dyrektor Renata Tkaczyk: 58/308-43-47, w sprawach finansowych: skarbnik Zarządu Regionu Stefan Gawroński: 58/308-43-39.

Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Dośla         ( Przewodniczący Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S”)

Wojciech Książek        (Przewodniczący Kapituły Funduszu)                            

Media społecznościowe: