Zebranie Rady Fundacji

Doroczne zebranie Rady Fundacji odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku. W zebraniu uczestniczył Bogdan Olszewski – Przewodniczący Rady, oraz członkowie: Ireneusz Karaśkiewicz i Wojciech Książek, obecni byli również członkowie zarządu Jacek Rybicki – prezes Zarządu i Renata Tkaczyk – członek Zarządu (obecna na spotkaniu on-line). Tematem zebrania było przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2019, a także organizacja dalszych  działań na rzecz społeczności lokalnej, które w bieżącym roku znacznie utrudnia pandemia Covid-19.

Z powodu koronawirusa uczestnicy zebrania pracowali w maskach i starali się zachować obowiązkowy dystans społeczny.

Na zdjęciu: Bogdan Olszewski – przewodniczący Rady Fundacji

Media społecznościowe: