Gabriela Martyńska – darczyńcy Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”

Wspieram Fundusz Stypendialny imienia NSZZ  „Solidarność” Regionu Gdańskiego od momentu jego powstania i nadal z ciekawością zapoznaję się z informacjami na temat zainteresowań i osiągnięć laureatów.

Myślę, że wparcie zdolnej młodzieży ze skromnych domów, choć niewielką kwotą, może zachęcić do rywalizacji i rozbudzić w niej ambicje do rozwijania talentów. Młodzież, która uczestniczy w konkursach jest bardziej motywowana do zdobywania wiedzy.

Pomijając jednak aspekt materialny, młodzi ludzie kształtują w sobie pewną wizję przyszłości i stawiają cele. Tym celem może być uzyskanie wyższego wykształcenia. Reasumując: młodych, zdolnych ludzi musimy “wyłowić” i wskazać im drogę.

Wykształcenie społeczeństwa jest podstawą rozwoju gospodarki. Postęp, to wdrażanie nowych technologii. Aby nadążyć za światowymi osiągnięciami  polska edukacja musi dać młodym ludziom solidną wiedzę, oraz ukształtować w nich samodzielność, kreatywność i otwartość.

Uważam, że trzeba zainwestować w wykształcenie społeczeństwa, a na efekty nie trzeba będzie długo czekać.

Media społecznościowe: