O „Solidarności” słowami młodzieży

Tegorocznych kandydatów na stypendystów, poproszono o wypowiedź na temat „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”.  Kapituła Funduszu Stypendialnego wybrała sześć wyróżniających się prac, które zostały dodatkowo nagrodzone kwotą 500 zł.

Na poniedziałkowym spotkaniu Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. pięciu stypendystów Funduszu odczytało fragmenty swoich prac poświęconych Związkowi. I tak, Kamil Kelsz z I LO w Starogardzie Gdańskim przedstawił krótką relację z rozmowy na temat historii „Solidarności” ze Zdzisławem Czapskim, przewodniczącym Rady Oddziału Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Starogardzie Gdańskim. Hanna Lubotzka, absolwentka Szkoły Podstawowej w Kolbudach, odczytała natomiast fragment swojego wiersza poświęconego NSZZ „Solidarność”. Szymon Soborowski z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku do tematu podszedł w oryginalny sposób i w swoim opowiadaniu wcielił się w jednego z organizatorów sierpniowego strajku. Natomiast Urszula Szymańska z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie przeprowadziła rozmowę z Marią Szczepańską, działaczką opozycyjną. Ostatnią z przedstawionych prac była relacja z poszukiwania śladów historii autorstwa Sabiny Tomczyk, absolwentki Szkoły Podstawowej w Pucku, której ciocia opowiedziała o tragicznych losach Piotra Wasilewskiego, nauczyciela, który za odczytanie w 1982 roku na zajęciach w klasie maturalnej Technikum Rolniczego Deklaracji Ideowej Konfederacji Polski Niepodległej został skazany na trzy lata więzienia. Warto dodać, że właśnie temu niepokornemu nauczycielowi poświęcona została tegoroczna publikacja wydana przez gdańską oświatową „Solidarność”. Prezentacje stypendystów zakończył występ muzyczny Adrianny Kordowskiej z XIX LO w Gdańsku, również stypendystki Funduszu NSZZ „Solidarność”.

Media społecznościowe: