Wypełnij PIT i przekaż 1 procent!

Klinkij tutaj i wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Działalność Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy polega na wspieraniu zdolnej młodzieży, związkowych seniorów oraz organizacji  wystaw społecznie zaangażowanej sztuki. W 2020 roku młodzież ubiegająca się o stypendium „Solidarności” musiała spełnić dodatkowy warunek: kandydatów na stypendystów poproszono o wypowiedź na temat „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Kapituła Funduszu Stypendialnego wybrała sześć wyróżniających się prac, które oprócz stypendium w kwocie 1200 zł, zostały dodatkowo nagrodzone kwotą 500 zł. Inną formą wspierania zdolnych uczniów jest fundowanie nagród w konkursie muzycznym organizowanym przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku.

1% dla Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

Od kilku lat podatnicy, głównie członkowie NSZZ „Solidarność”, przekazują 1% podatku na rzecz ustanowionej przez Związek fundacji. Z roku na rok kwota wpłat jest coraz wyższa. Zebrane pieniądze stanowią wkład własny w realizowane programy i zasilają Fundusz Stypendialny.

W ubiegłych latach z zebranych z tytułu 1% pieniędzy zorganizowaliśmy programy sportowe i rozwojowe, z których korzystali członkowie Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów. Były to między innymi: program sportowy „W zdrowym ciele – zdrowy senior”, Akademia Społecznika i Vademecum Aktywności Seniora.

Wsparcie dla sztuki

Fundacja współpracuje z towarzystwem artystów plastyków działającym przy Związku Polaków na Białorusi. Wspólnie zorganizowaliśmy patriotyczne wystawy malarstwa: z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, czyli „Historia Polski w  malarstwie artystów z Grodzieńszczyzny”, oraz inspirowaną historią II wojny światowej, której 80 rocznicę wspominaliśmy w 2020 roku, „Gdańsk – Grodno. Wspólna historia, wspólne losy”. Kolejną wystawę pod nazwą „Жывіе Беларусь” (Niech żyje Białoruś), inspirowaną aktualnymi wydarzeniami na Białorusi, planujemy pokazać w  2021 roku, inspiracją dla niej jest walka białoruskiego społeczeństwa o niezależne i demokratyczne państwo.

Współpracujemy z Fundacją Promocji Solidarności, Stowarzyszeniem Solidarni ze Stocznią Gdańską i Instytutem Dziedzictwa Solidarności.

W tym roku pieniądze z tytułu 1% planujemy przeznaczyć na Fundusz Stypendialny, organizację wystawy i – o ile sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie – na program sportowo-zdrowotny dla związkowych seniorów.

KRS: 0000337122

www.pomorskafundacja.org.pl

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy

została utworzona w 2009 roku przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek Pracodawców Forum Okrętowe. Celem fundacji jest wspieranie osób dyskryminowanych, zagrożonych utratą pracy, bezrobotnych, a także młodzieży. Fundacja działa także w obszarze wspierania edukacji – od 2010 roku prowadzi Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność”. Został on utworzony przez gdańską „Solidarność” w 2003 roku, a służy wspieraniu zdolnej, niezamożnej i zaangażowanej społecznie młodzieży. Środki finansowe przeznaczone na działalność stypendialną pochodzą z darowizn od osób fizycznych i prawnych. W 2013 roku fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, można więc przeznaczyć na jej działalność 1 procent swojego podatku.

Media społecznościowe: