Pierwsze w 2021 zebranie Kapituły

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Kapituły Funduszu Stypendialnego. Członkowie Kapituły uaktualnili Regulamin Funduszu oraz wniosek aplikacyjny, który można znaleźć w nowej wersji na naszej stronie. Poza tym ustalono, że kandydat na stypendystę poza dotychczasową dokumentacją składa również esej w dowolnej formie pn. „Moje spotkania z Solidarnością”. Dzięki hojności darczyńców i osób przekazujących Fundacji 1 proc. w roku 2021 kwota stypendium będzie wynosiła 1500 zł brutto. Członkami Kapituły są: Anna Kocik, Stefan Gawroński, Renata Tkaczyk oraz Wojciech Książek (na zdjęciu) – Przewodniczący.

Media społecznościowe: