Z młodzieżą o pieniądzach

Historia pieniądza, zasady bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej, a także: co znaczy i jak przeciwdziałać wykluczeniu finansowemu i nadmiernemu zadłużeniu – to główne tematy warsztatów, w których wezmą udział uczniowie szkoły w Wąglikowicach, organizowanych w ramach projektu „Uczniowskie vademecum bankowości”.

W listopadzie rusza projekt realizowany przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, którego celem jest edukacja finansowa młodzieży.

– Nasz projekt został napisany dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach, która nosi imię NSZZ „Solidarność”. Co roku wybitnym uczniom z tej szkoły wręczane są stypendia z naszego Funduszu Stypendialnego, poza tym Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza młodzież ze szkoły na rocznicowe – sierpniowe i grudniowe – wydarzenia. Również przedstawiciele zakładowych organizacji „Solidarności” z naszego Regionu bywają gośćmi w tej szkole – mówi Renata Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.   

W ramach projektu „Uczniowskie vademecum bankowości” zorganizowany zostanie cykl warsztatów, podczas którego poruszone zostaną takie tematy, jak: wykluczenie finansowe, nadmierne zadłużenie, historia i alternatywne formy pieniądza. Jeden z warsztatów zostanie poświęcony systemowi emerytalnemu w Polsce.

– Wiedza z zakresu finansów jest potrzebna wszystkim. Jej brak ma poważne konsekwencje. Nieumiejętność czytania zawieranych umów czy brak wiedzy na temat bezpieczeństwa w Internecie może skutkować poważnymi konsekwencjami – mówi koordynatorka projektu Renata Tkaczyk.

W ramach projektu planowana jest wycieczka do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie, a także wizyta w pomorskim oddziale Narodowego Banku Polskiego.

– Chcielibyśmy pokazać młodzieży jak funkcjonuje bank centralny, zwiedzić jego siedzibę, byłaby to też okazja do rozmowy z pracownikami banku. W ramach naszego projektu będzie też zorganizowany konkurs literacki dotyczący problematyki z zakresu bankowości. Forma będzie dowolna – esej, rozprawka, krótkie opowiadanie. Tematyka może dotyczyć oszczędzania, budżetu domowego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziany jest tablet – dodaje Renata Tkaczyk.

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy została utworzona w 2009 roku przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek Pracodawców Forum Okrętowe. Celem fundacji jest wspieranie osób dyskryminowanych, zagrożonych utratą pracy, bezrobotnych, a także młodzieży. Fundacja działa także w obszarze wspierania edukacji – od 2010 roku prowadzi Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność”.

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. W szczególności celami działalności edukacyjnej jest upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, a także przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych.

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Małgorzata Kuźma

Media społecznościowe: