Stypendia w Łęgowie

Szkoła Podstawowa w  Łęgowie nosi imię Bohaterów Grudnia ’70, imieniny szkoły są okazją do wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom. Każdego roku w grudniu, w kolejną rocznicę bezwzględnie stłumionych przez ówczesne władze robotniczych strajków wręczamy wybitnie zdolnym uczniom stypendia im. NSZZ „Solidarność”.

W 2021 roku stypendia w kwocie 1200 zł otrzymały: Amelia Pelowska i Wiktoria Padlewska. Wyróżnienia wręczał Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla.  Wyróżnione uczennice oprócz wysokich wyników w nauce, mogą się również pochwalić osiągnięciami w naukowych konkursach i pracach na rzecz lokalnej społeczności. Uczniom, nauczycielom i rodzicom serdecznie gratulujemy.

Media społecznościowe: