Młodzież z Wąglikowic z wizytą w Oddziale NBP w Gdańsku

– Jak mocny jest polski pieniądz? Jak funkcjonuje Narodowy Bank Polski? Jak wygląda konwój przewożący pieniądze? – to tylko niektóre z pytań zadawanych podczas spotkania uczniów  Szkoły Podstawowej z Wąglikowic z Wiktorem Kamińskim, dyrektorem Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku.

Pod koniec 2021 roku ruszył projekt zatytułowany „Uczniowskie vademecum bankowości” realizowany przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, którego celem jest edukacja finansowa młodzieży Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach noszącej imię NSZZ „Solidarność”. W projekcie bierze udział 25 dzieci z klas VI–VIII.

W styczniu odbyły się warsztaty poświęcone między innymi historii i funkcjom pieniądza oraz bezpieczeństwu w bankowości elektronicznej. Zajęcia prowadzone były przez trenerów ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni.

16 marca młodzież z Wąglikowic uczestniczyła w wycieczce do siedziby Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, gdzie uczniowie spotkali się z Wiktorem Kamińskim, jego dyrektorem. W pierwszej części dyrektor Kamiński przedstawił krótki zarys historii pieniądza oraz jak wygląda powstawanie banknotów i monet. W drugiej części młodzież zadawała pytania, które dotyczyły między innymi funkcjonowania banku,  wartości polskiego pieniądza, sposobów zabezpieczenia pieniędzy czy tego, jak wygląda konwój przewożący pieniądze.

W następnych miesiącach planowane są kolejne warsztaty oraz wycieczka do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie.

Małgorzata Kuźma

Media społecznościowe: