Komunikat Kapituły Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” – przez XX edycją w 2022 roku

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (w jej skład wchodzą: Wojciech Książek – przewodniczący, Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk), w związku z jego XX edycją w 2022 r., postanowiła:

1/ Dokonać zmian, przede wszystkim redakcyjnych, w Regulaminie Funduszu Stypendialnego i Wniosku.

2/ Utrzymać w Regulaminie wymóg załączenia do wniosku o stypendium tekstu na temat NSZZ „Solidarność”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Treść rodz. III, pkt 2e, brzmi następująco: warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego jest również wypowiedź na temat: „Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Forma dowolna, np. wywiad z byłym lub obecnym członkiem Związku. Maksymalnie dwie strony A4 załączone do wniosku i także przesłane na mail wraz ze zdjęciem: oswiata@solidarnosc.gda.pl Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

3/ Utrzymać możliwość przyznania stypendium do maksimum dwóch razy, poza wyjątkowymi, potwierdzonymi osiągnięciami ponadregionalnymi.

4/ Utrzymać zapis dotyczący wręczania stypendiów. Treść Roz. III, pkt 6 brzmi: Warunkiem otrzymania decyzji o przyznanym stypendium jest udział ucznia w uroczystej gali, w dniu 31 sierpnia.  

5/ Przypomnieć, że rozpatrywane będą jedynie wnioski wypełnione na druku z 2022 roku. Treść roz. III, pkt 1 brzmi następująco: „Wniosek jest należycie wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu”.

Uwaga: Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: www.pomorskafundacja.org.pl  Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: www.solidarnosc.gda.pl oraz Sekcji Oświaty: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata 

W imieniu Kapituły:

Wojciech Książek

(przewodniczący Kapituły)

Media społecznościowe: