Stypendia im. NSZZ „Solidarność” – XX edycja

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku informuje, że podczas uroczystości z okazji obchodów 42. rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 34. rocznicy strajków z 1988 roku, które odbędą się w dniu 31 sierpnia 2022 r. w Gdańsku – zostaną wręczone stypendia.

Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Co roku dodatkowo po 2 stypendia są przeznaczone dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia‘70. Łącznie w XX edycjach przyznaliśmy 736 stypendiów (w tym roku 24).

W skład Kapituły Funduszu, a jest to działalność społeczna, wchodzą: Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk i Wojciech Książek (przewodniczący Kapituły).

Celem Funduszu jest wsparcie rodzin w ich wysiłku stworzenia możliwości rozwoju talentów ich dzieci oraz kontynuowania nauki w wybranych szkołach.  Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ „Solidarność”. Główne kryteria to: wykazane uzdolnienia i osiągnięcia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), bardzo dobra średnia ocen i równie wysoka ocena z zachowania, sytuacja finansowa rodziny. Wskazana jest też rekomendacja wychowawcy klasy i stowarzyszeń.

Od osiemnastej edycji, w związku z obchodami czterdziestolecia Związku, dodatkowym warunkiem regulaminowym ubiegania się o stypendium jest załączenie wypowiedzi (np. wywiad, opowiadanie, tekst wierszowany) na temat Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Teksty młodych stypendystów mogą stać się ważną inspiracją dla ludzi „Solidarności”.

Wpłat środków finansowych na Fundusz dokonują m. in.: organizacje związkowe, zakłady pracy, organizacje i instytucje, osoby prywatne. Nr konta: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 z dopiskiem Fundusz Stypendialny. Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZRG: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl Środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Tak więc można dokonać odpisu 1% – wystarczy wpisać w rocznym formularzu rozliczeniowym  PIT nr KRS: 0000337122.

Przypominamy, że fundując stypendia dla zdolnej młodzieży, pomagamy spełniać marzenia i otwieramy furtkę do kontynuowania nauki. Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.

Wojciech Książek

(przewodniczący Kapituły Funduszu)

Wykaz tegorocznych stypendystów (2022 r.):

 1. Sviatoslav Batii – ukończył pierwszą klasę Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku, przybył z Zaporoża (Ukraina). Jak pisze wychowawca klasy Przemysław Daszyński: Sviatoslaw to uczeń niezwykle skromny, kulturalny i chętny do pomocy. Ojciec pozostał na Ukrainie. Poparcie: Wojciech Książek – Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność” oraz dyrektor Ewa Leyk-Latowska;
 1. Piotr Czerwiński – ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, laureat wielu konkursów pianistycznych: m. in. w Rydze (Łotwa), w Broumowie (Czechy), w Krakowie, w Gdańsku. wychowawca: Katarzyna Kwater, opiekun muzyczny: dr hab. Elżbieta Pasierowska – prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku;
 1. Krzysztof Dąbrowski – ukończył Technikum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania informatyczne, osiągniecia krajowe w konkursach tańca towarzyskiego, wychowawca: Aleksandra Marcinko, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa „Solidarność” w Gdańsku, Anna Trukhan – trener zespołu „Dance United Gdańsk”;
 1. Mikołaj Goździelewski – ukończył Technikum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia matematyczne, interesuje się technologiami ETI. Jak pisze Hanna Miecznikowska-Ilczuk – wychowawca klasy: Zawsze punktualny i zdyscyplinowany, o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki, poparcie: Wiesława Cejner-Mania – oświatowa „Solidarność” Placówek Powiatu Tczewskiego;
 1. Dawid Jokiel – ukończył Niepubliczną Szkołę Podstawową „Lokomotywa” w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, interesuje się oprogramowaniem komputerowym, językiem angielskim (wynik 100% na egzaminie), wolontariat. Opiekun prawny – brat Krzysztof Jokiel;
 1. Piotr Kaczorowski – ukończył klasę trzecią I LO w Starogardzie Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia ocen: 5,77), wolontariat, osiągnięcia w przedmiotach politechnicznych: matematyce, fizyce, informatyce (w ramach programu „Zdolni z Pomorza”). Wychowawca klasy Cyprian Princ napisał: Piotr jest osobą bardzo wrażliwą na krzywdę innych i zawsze można liczyć na jego pomoc. Poparcie: Ewa Ceroń-Szmaglińska – oświatowa Solidarność w Starogardzie Gd.;
 1. Aleksandra Krawczykiewicz – ukończyła pierwszą klasę Uniwersyteckiego LO w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, działalność wolontariacka, interesuje się malarstwem (dodatkowe zajęcia z rysunku w Pałacu Młodzieży). Wychowawca: Katarzyna Barańska, poparcie: Iwona Puchalska – oświatowa „Solidarność” w Gdańsku;  
 1. Julia Kwaśnik – ukończyła Szkołę Podstawową nr 10 w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywna działalność wolontariacka (np. pomoc w organizowaniu zajęć podczas ferii, kwesty na rzecz hospicjów). Wychowawca: Hanna Brange, poparcie: Bożena Brauer – oświatowa „Solidarność” w Gdańsku;
 1. Krystyna Markiewicz – ukończyła pierwszą klasę Liceum Akademickiego w Pucku, bardzo dobre wyniki w nauce. Osiągając II miejsce w Powiatowym Konkursie „Ziemia nie może umierać” napisała: Kwestie ekologiczne dotyczące naszego środowiska są mi szczególnie bliskie. Uważam, że wszyscy powinniśmy być w tej sprawie solidarni. Solidaryzm jest bardzo istotną wartością w dzisiejszym czasami egoistycznym świecie. Wychowawca: Marta Pokorska-Ligęza, poparcie: Małgorzata Śliwicka – oświatowa „Solidarność” Ziemi Puckiej, dyr. Małgorzata Oberzig;
 1. Cezary Matuszewski – ukończył trzecią klasę IX LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat w punkcie recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy w SP nr 47 w Gdyni (organizacja czasu wolnego, pomoc w zbiórkach rzeczowych). Wychowawca: Magdalena Selonka, poparcie: Zdzisława Hacia – oświatowa „Solidarność” w Gdyni;
 1. Zofia Pałasz – ukończyła trzecią klasę X LO w Gdyni oraz trzecią klasę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia międzynarodowe w konkursach muzycznych (klasa fortepianu). Wychowawca: Anna Klusek-Hundsdorff  oraz Marzena Termen (szkoła muzyczna);
 1. Aleksandra Pesta – absolwentka I LO w Gdańsku, bardzo wysokie wyniki matury: 98% z j. angielskiego, 93% z geografii. Wybór studiów na PG (ekonomia). Jak napisała wychowawczyni klasy Izabela Lekner: Wzorowa uczennica, bardzo sympatyczna, empatyczna, sumienna, pomocna, zawsze można było na nią liczyć. Poparcie: dr Tadeusz Szymański – „Solidarność” Politechniki Gdańskiej;
 1. Mikołaj Pędzich – ukończył SP nr 50 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,77), dodatkowe zajęcia z grafiki komputerowej w Pałacu Młodzieży. Wolontariat. Wychowawczyni klasy Ewelina Szymańska napisała: Jest osobą o bardzo wysokiej kulturze osobistej, takcie i empatii. Stanowi wzór do naśladowania, poparcie: Renata Kamińska – oświatowa „Solidarność” w Gdańsku;
 1. Emilia Sanecka – ukończyła SP w Leśniewie oraz drugą klasę Szkoły Muzycznej w Gdyni (klasa fortepianu), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,78). Aktywny wolontariat, laureatka konkursów przedmiotowych i muzycznych. Wychowawca: Donata Zaklikowska-Karczyńska, poparcie: Beata Figas – wicedyrektor SP w Leśniewie;
 1. Maria Stencel – ukończyła pierwszą klasę Uniwersyteckiego Katolickiego LO w Tczewie, bardzo dobre wyniki w nauce, finalistka krajowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, aktywnie działa w samorządzie szkolnym. Wychowawca: Agnieszka Saidowska, poparcie: Wiesława Cejner-Mania – oświatowa „Solidarność” Placówek Powiatu Tczewskiego;
 1. Grzegorz Szymański – ukończył trzecią klasę Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, działalność w samorządzie szkolnym, honorowy dawca krwi. Wychowawczyni klasy Karolina Wengrzyn napisała: Jest wyjątkowy zarówno pod względem nauki jak i zachowania. Jest też bardzo cenionym w szkole wolontariuszem. Poparcie: Iwona Puchalska – oświatowa „Solidarność” w Gdańsku;
 1. Piotr Wojciechowski – ukończył drugą klasę Chrześcijańskiego Autorskiego LO w Gdańsku, dodatkowe zajęcia w Pałacu Młodzieży, bardzo dobre wyniki w nauce, zainteresowania muzyczne – realizacja dźwięku i zespół rockowy (gitara elektryczna i basowa), poparcie: wicedyrektor Aleksandra Czechowska;
 1. Anastasia Yarova – ukończyła VII klasę SP nr 65 w Gdańsku, przybyła z Mikołajowa (Ukraina). Jak Anastasia napisała we wniosku: Niestety, wszystkie moje dyplomy pozostały na Ukrainie. Mogę napisać, że miałam z konkursów: wokalnych, tanecznych i kursów z ceramiki i sztuki jubilerskiej, poparcie: Anna Kocik – Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność” oraz dyrektor Jolanta Kwiatkowska-Reichel;
 1. Monika Zaklikowska – ukończyła pierwszą klasę XII LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce. pomoc w akcjach wolontariackich: „Szlachetna Paczka”, „Dzieci dzieciom” skierowanej dla podopiecznych domów dziecka. Wybitne osiągnięcia sportowe: I i II miejsce w mistrzostwach Polski na trampolinie i skokach synchronicznych (indywidualnie i drużynowo). Jak napisał wychowawca klasy Przemysław Daszyński: Monika jest osobą bardzo sumienną i z dużym zaangażowaniem łączy naukę ze sportem, poparcie: wicedyrektor szkoły Joanna Gregorowicz.

UWAGA:

Kapituła Funduszu przyznała, jak co roku, stypendia dla uczniów:

– Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach k. Kościerzyny, noszącej imię NSZZ „Solidarność”:

 1. Bartosz Kerlin – ukończył Szkołę Podstawową w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, ocena celująca z dodatkowych zajęć: „Historia i kultura Kaszubów”, wychowawca: Anna Misiak-Lipska, poparcie: dyr. Andrzej Grzyb;
 1. Amelia Majkowska – ukończyła Szkołę Podstawową w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, wolontariat, wychowawca: Anna Misiak-Lipska, poparcie: dyr. Andrzej Grzyb;
 1. Yuliia Tokalenko – klasa VI Zespołu Szkół w Wąglikowicach. Jak pisze wychowawca: „Julia poczyniła duże postępy w nauce języka polskiego, wykazuje zdolności matematyczne, chętnie wykonuje zadania dodatkowe”. Wychowawca: Hanna Piskozub-Fiuk, poparcie: dyr. Andrzej Grzyb.

– Szkoły Podstawowej w Łęgowie k. Pruszcza Gdańskiego, noszącej imię Bohaterów Grudnia 1970 (wręczenie dwóch stypendiów nastąpi w grudniu br.).

 1. Martyna Drewnowska – ukończyła siódmą klasę Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, radna Młodzieżowej Rady Gminy, wychowawca: Marzena Flejszar, poparcie: dyr. Elżbieta Działoszewska;
 1. Iga Gajewska – ukończyła siódmą klasę Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia’70 w Łęgowie, uzyskała tytuł „Mediatora Rówieśniczego”, wychowawca: Agnieszka Grzmiel, poparcie: dyr. Elżbieta Działoszewska.

Darczyńcy

Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

XX edycji

(stan na 18 sierpnia 2022 roku )

 • Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (po raz 20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (20),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Politechniki Gdańskiej (20),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej im. Bohaterów  Westerplatte w Gdańsku, obecnie Remontowa Shipbuilding S.A. (20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA w Starogardzie Gdańskim (20),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” OPEC sp. z  o.o. w Gdyni (20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Szkół Artystycznych Wybrzeża – Gdańsk (20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Chojnicach (20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku (20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni (20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kościerzynie (20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pucku (20),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starogardzie Gdańskim (20),
 • Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku (20),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” GPEC sp. z  o.o. w Gdańsku (19),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rumi (19),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Brusach (18),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Wejherowie (18),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni (18),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Remontowej „Nauta” Gdynia (16),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Czersku (16),
 •  
 • Chińsko – Polskie Towarzystwo Okrętowe SA CHIPOLBROK w Gdyni (15),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Biura Zarządu Regionu Gdańskiego (14),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Miasta Gdynia (14),
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Zakładzie Porcelany Stołowej „LUBIANA” (14),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lęborku (13),
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kolbudach (13),
 •  
 • Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Wejherowie (12),
 • Oddział NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie – wspólne wpłaty kilku KM (KM NSZZ „S” Muzeum Wdzydze Kiszewskie; KZ NSZZ „S” w PUD-M w Kościerzynie, KZ PKS S.A. w Kościerzynie (12),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Placówek Powiatu Tczewskiego (9),
 • Spółdzielnia Inwalidów im. H. Derdowskiego w Chojnicach (9),
 • Komisja Podzakładowa nr 2 NSZZ „Solidarność” Poczty Polskiej w Gdańsku (9),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej (8),
 • Organizacja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej spółce Gazownictwa –  Oddział w Gdańsku (8),
 •  
 • Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kwidzynie (7),
 •  
 • Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. (3),
 •  

oraz Darczyńcy indywidualni:

Alicja i Krzysztof Adamczykowie, Małgorzata Bielang, Bożena Brauer,

Elżbieta i Zdzisław Brzezińscy, Adam Chmielecki, Zdzisław Czapski, Krzysztof Dośla,

Barbara i Stefan Gawrońscy, Piotr Gierszewski, Urszula i Ryszard Grycner,

Adam Jaśkowski, Mirosław Kamieński, Barbara Kamińska, Anna Kocik,

Szymon Piotr Korytnicki, Wojciech Książek, Aleksandra i Mirosław Lewiccy,

Maciej Łopiński, Joanna Lewna-Winnicka, Marcin Lisicki, Gabriela i Jerzy Martyńscy,

Ewa i Piotr Mikołajczykowie, Ewa Muża, Józef Rymsza,

Ewa i Zbigniew Sikorscy, Kazimierz Smoliński, Renata Tkaczyk, Jacek Żalikowski.

Szkoły stypendystów – od I do XX edycji  

(uwaga: szkoły stypendystów ostatniej – dwudziestej edycji – są zaznaczone kolorem czerwonym)

Gdańsk: SP – nr 7, nr 8, nr 14, nr 35, nr 49, nr 50, nr 52, nr 65, nr 79, nr 84, nr 85, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 3, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 14, nr 16, nr 18, nr 19, nr 20, nr 24, nr 26, nr 27, nr 28, nr 31, nr 33, nr 44, nr 53, Gimnazjum Społeczne, II Społeczne Gimnazjum STO, I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, XV, XIX, XX LO, Chrześcijańskie Autorskie LO, Uniwersyteckie LO, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II St. im. F. Nowowiejskiego, ZSZ nr 10, ZSZ nr 20, ZSBO, Zespół Szkół Łączności, Technikum TEB Edukacja, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, Liceum Programów Indywidualnych, CKZiU nr 1, ZSSiMS,

Gdynia: SP – nr 47, nr 48, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 5, nr 8, nr 11, nr 17, nr 18, nr 19, nr 24,  Gimnazjum Jezuitów, Zespół Szkół Jezuitów, Gimnazjum Katolickie, I, II, III, IV, VI, IX, X, XIV LO, nr 14, Akademickie LO, Katolickie LO, Liceum Jezuitów, Technikum Budowy Okrętów, Technikum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Gimnazjum i Liceum Katolickie,

Sopot: SP nr 5, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Lokomotywa”, Gimnazjum Społeczne, II LO,

Słupsk: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, I, II, III LO,

Powiat bytowski: SP w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum w Nakli,

Powiat chojnicki: SP w Leśnie, Gimnazjum – w Brusach, w Lubni, Nowej Cerkwi, w Sławęcinie, Zespół Szkół w Rytlu, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące – w Brusach, LO w Czersku, SP nr 8, Gimnazjum nr 1, nr 2, LO im. Filomatów Chojnickich, II LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Technikum Elektryczno-Elektroniczne – w Chojnicach,

Powiat gdański: SP w Cedrach Małych, w Cedrach Wielkich, SP i Gimnazjum w Łęgowie, w Kolbudach, w Przywidzu, w Żukowie, w Cedrach Wielkich, w Rotmance, w Straszynie, Gimnazjum nr 2, I, II LO, Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd., 

Powiat kartuski: Gimnazjum w Goręczynie, LO w Żukowie, LP w Sierakowicach, I, III LO w Kartuzach,

Powiat kościerski: SP i Gimnazjum w Wąglikowicach, SP w Kaliszu, Gimnazjum – w Lipuszu, w Wielkim Klińczu, w Dziemianach, w Łubianie, SP – nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum – nr 1, nr 3, I, II LO, Technikum nr 1, nr 2 – w Kościerzynie,

Powiat kwidzyński: Gimnazjum nr 3, Technikum nr 2, II LO  w Kwidzynie,

Powiat lęborski: SP nr 8, Gimnazjum nr 1, Społeczne Gimnazjum Językowe, I LO, Technikum Technologii Żywności w Lęborku,

Powiat malborski: IV LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Gimnazjum nr 2 w Malborku, Gimnazjum w Miłoradzu,

Powiat pucki: SP i Gimnazjum w Krokowej, SP w Połczynie, SP w Pucku, Gimnazjum – w Wierzchucinie, w Pucku, w Jastarni, w Leśniewie, w Mostach, w Mrzezinie, we Władysławowie, w Żelistrzewie, LO, Liceum Akademickie w Pucku, 

Powiat starogardzki: SP, Gimnazjum – w Czarnej Wodzie, SP nr 3, Gimnazjum – nr 1, nr 3, nr 4, I, II LO, Medyczne Studium Zawodowe, Autonomiczne LO – w Starogardzie Gd., Gimnazjum – w Bobowie, Kleszczewie Kościerskim, w Godziszewie, w Jabłowie, LP w Owidzu,

Powiat tczewski: SP – nr 10, nr 11, nr 12, Katolicka SP, Gimnazjum – nr 2, nr 3, I, IV LO, Uniwersyteckie Katolickie LO, Technikum Transportowe, Technikum Ekonomiczne – Tczew, Gimnazjum w Swarożynie, Gimnazjum nr 1 w Pelplinie, Gimnazjum i Liceum Katolickie w Pelplinie,

Powiat wejherowski: SP nr 9, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 3, I, II, IV, V LO, ZSP –  nr 3, nr 4 – w Wejherowie, SP w Bolszewie, SP nr 7, nr 8, nr 10, Gimnazjum nr 4, Salezjańskie Gimnazjum, I LO w Rumi, SP w Gościcinie, Gimnazjum – w Redzie, Bolszewie, w Szemudzie, w Strzepczu.

Media społecznościowe: