Informator Stypendialny – XX edycji

Z okazji XX edycji wydany został Informator Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (znajduje się też na str. internetowej: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata (podstrona: Biuletyny Sekcji) oraz na: www.pomorskafundacja.org.pl

Spis treści Informatora:

  • Informacja o historii Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”,
  • Wypowiedzi Stypendystów nt. „Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”,
  • Wypowiedzi Darczyńców i członków Kapituły,
  • Wykaz Stypendystów (łącznie przyznano 736 stypendiów),
  • Wykaz szkół Stypendystów,
  • Wykaz Darczyńców,
  • Regulamin  Funduszu,
  • Apel o przekazanie środków, czy 1% na Fundusz
  • Informacja o Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy koordynującego zadania Funduszu.

Zachęcamy do lektury.

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu Biuletynu szczególnie kol. Annie Kocik oraz kol. Renacie Tkaczyk.

Wojciech Książek

(przewodniczący Kapituły Funduszu)

Media społecznościowe: