Wyniki siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”

  •                        

18 października br. od wczesnych godzin porannych w Sali Akwen, Sali Balkonowej i innych salach, korytarzach budynku NSZZ „Solidarność” rozbrzmiewała muzyka. To 300 uczniów, ponad 60 opiekunów, jury, organizatorzy – w sumie ok. 400 osób zaangażowało się w kolejną, siódmą edycję Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”.Jury w składzie:

  1. Andrzej Kołakowski – bard, pieśniarz, poeta, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący jury,
  2. Waldemar Bączyk – pedagog Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni,
  3. Aleksandra Lewicka – nauczyciel fortepianu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Szkół Artystycznych Wybrzeża NSZZ „Solidarność”,
  4. Krzysztof Rzeszutek – tenor, śpiewak Opery Bałtyckiej, członek Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

oceniało występy młodych wykonawców z całego regionu, w tym z: Borcza, Bytowa, Chojnic, Gdańska, Gdyni, Kartuz, Kębłowa, Kiełpina, Koleczkowa, Kołczygłów, Leźna, Lęborka, Luzina, Łęgowa, Malborka, Miastka, Miłobądza, Mostów, Niedamowa, Pierwoszyna, Połczyna, Potęgowa, Pucka, Redy, Rumi, Słosinka, Sulęczyna, Swarożyna, Tczewa, Wejherowa, Wiślinki, Włynkówka, Zagórzycy.

W kategorii szkół podstawowych laureatami zostali:

I miejsce

Justyna Stefańska ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdańsku, opiekunowie – Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz, Joanna Ciecholewska

II miejsce

Zuzanna Jaworowicz ze Szkoły Podstawowej nr 44 w Gdyni, opiekun Anna Bronowicka

Maja Budniewska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie, opiekun – Hanna Podlaska

III miejsce

Zuzanna Plaga z Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, opiekun – Anna Bronowicka

Hanna Jachimowska ze Szkoły Podstawowej we Włynkówku, opiekun – Edyta Kowanda

W kategorii szkół ponadpodstawowych laureatami zostali:

I miejsce

Zofia Kosobucka z Zespołu Szkół w Chojnicach, opiekunowie – Krzysztof Bigus, Maciej Werra

II miejsce

Weronika Przychodzeń z Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie, opiekun – Anna Bronowicka

III miejsce

Matylda Konopka z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, opiekun – Katarzyna Netter-Cyrta

Dina Pokotyliuk z Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, opiekun – Jolanta Czerwiakowska

W kategorii zespołów laureatami zostali:

I miejsce

Zespół „Encore” z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi, opiekun – Joanna Klein-Szalkowska

II miejsce

Zespół „Pagma” ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi, opiekun – Anna Bronowicka

III miejsce

Zespół „Wilga” z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, opiekun – Joanna Klein-Szalkowska

Wyróżnienia otrzymują:

Marta Sowińska ze Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku, opiekun – Dominka Truszczyńska

Zespół „Dzwoneczki” ze Szkoły Podstawowej w Potęgowie, opiekun – Barbara Krasnoborska

Nadia Joachimiak-Szpinda z I Liceum Ogólnokształcącego w Pucku, opiekun – Katarzyna Bartoszewicz-Stromska

Małgorzata Szmaglińska z Zespołu Szkół w Chojnicach, opiekunowie – Krzysztof Bigus, Maciej Werra

Andrzej Boguszewski z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, opiekun – Michał Kierzkowski

Maria Kłosińska z Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, opiekun – Renata Kamińska

Szymon Hudomięt z I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, opiekun – Karolina Kotkowska.

Ważne! Jednocześnie informujemy, że laureaci I, II i III miejsc zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o odbiorze stypendium, dyplomów i innych nagród. Również mailowo przekażemy informacje o odbiorze nagród i dyplomów przez wyróżnionych.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma w listopadzie podziękowanie za udział.

I jeszcze raz podziękowania:

wszystkim uczniom i ich opiekunom – bez Was nie byłoby tak wspaniałych wykonań, śpiewającej lekcji patriotyzmu (cyt. IBIS),

Pani Kurator Małgorzacie Bielang i przewodniczącemu Krzysztofowi Dośli – za objęcie patronatem konkursu,

jurorom: Andrzejowi Kołakowskiemu, Waldemarowi Bączykowi, Aleksandrze Lewickiej i Krzysztofowi Rzeszutkowi – za wspaniałą i niełatwą pracę,

Piotrowi Wojciechowskiemu – za doskonałą obsługę muzyczną całego konkursu,

Romanowi Stegartowi – za piękne lekcje trudnej historii pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców i w Sali BHP,

Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy za współfinansowanie stypendiów i nagród,

członkom Prezydium Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z przewodniczącą Bożeną Brauer – za nieocenioną pomoc organizacyjną,

pracownikom Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” – za pomoc techniczną i każdą inną,

członkom Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku – za zorganizowanie siódmej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”.

Wojciech Książek przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Anna Kocik zastępca przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Media społecznościowe: