Stypendyści „Solidarności” ze szkoły noszącej imię NSZZ „Solidarność”

Artur S. Górski, 24 czerwca 2024

Uroczysty apel 21 czerwca br. kończący rok szkolny był znakomitą okazją do wręczenia stypendiów Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego dwóm uczniom Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach. Fundusz funkcjonuje w ramach Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, działając na rzecz wspierania uzdolnionej młodzieży.

W ceremonii szkolnej uczestniczyli m.in. Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” oraz Stefan Gawroński, skarbnik ZRG. Nagrodzeni stypendiami absolwenci VIII klasy wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem i aktywnością w samorządzie szkolnym, w poczcie sztandarowym szkoły oraz w krzewieniu kultury kaszubskiej w regionalnym zespole muzycznym. 

Media społecznościowe: