Regulamin Funduszu Stypendialnego

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania „Funduszu Stypendialnego imienia NSZZ „Solidarność” funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Fundacja realizuje zadania statutowe na…

Czytaj dalej...