Stypendia po raz piętnasty

Młodzi, zdolni, zaangażowani w życie szkoły i lokalnej społeczności, wolny czas poświęcający na rozwój swoich pasji i wolontariat – tacy są stypendyści Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Wręczenie stypendiów w jubileuszowej XV edycji funduszu odbyło się 31 sierpnia 2017 r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” z okazji 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Fundusz Stypendialny NSZZ „S” istnieje od 2003 r. Początkowo prowadzony był bezpośrednio przez ZRG. Od 2010 r. działalność funduszu odbywa się w ramach związanej z gdańską „S” Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. W ciągu piętnastu lat pomoc finansową otrzymało już 608 uczniów pomorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia finansowane są przede wszystkim z wpłat organizacji związkowych i indywidualnych członków Związku. W tym roku stypendia otrzymało 36 uczniów, w tym trzech dodatkowych stypendystów z terenów objętych nawałnicą, jaka w połowie sierpnia nawiedziła Kaszuby i Bory Tucholskie. Dyplomy poświadczające otrzymanie stypendiów wręczali marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, przewodniczący ZRG NSZZ „S” KrzysztofDośla i Andrzej Gwiazda, w 1980 r. członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej.

Poruszające słowa skierował do stypendystów Andrzej Kołodziej, w 1980 r. wiceprzewodniczący MKS i jednocześnie przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. – Strajkując w sierpniu 1980 r. nie mieliśmy świadomości, że uczestniczymy w wydarzeniach, które zmienią historię Polski i Europy. Dopiero gdy zostało podpisane porozumienie, czuliśmy podskórnie, że nastąpił przełom, że dokonaliśmy pewnego wyłomu w totalitarnym systemie komunistycznym. Ja w PRL nie mogłem ukończyć edukacji w Technikum Budowy Okrętów. Najpierw mnie z niego wyrzucono za działalność antykomunistyczną, później dwa lata siedziałem w więzieniu w ówczesnej Czechosłowacji, a przez kolejne lata konspirowałem i ukrywałem się. Szkołę ukończyłem dopiero po 1989 roku. Można zatem powiedzieć, że najpierw musiałem wywalczyć sobie wolność, a dopiero potem mogłem dokończyć edukację. Wy nie musicie już walczyć, możecie rozwijać swoje zdolności i pasje – powiedział Andrzej Kołodziej.

(ach)

Stypendyści 2017

Maciej Audiejus – klasa III w VIII LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach fizycznych, językowych, sportowych.

Barbara Baranowska – klasa II Gimnazjum nr 53 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach ekologicznych, członek Klubu Koszykówki „Młode Lwice” Gdańsk.

Julia Blaszke – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w gimnastyce artystycznej, konkursach plastycznych (malarstwo i rzeźba), działalność w szkolnym kole Caritas.

Filip Brzeziński – ukończył Gimnazjum w Rytlu, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, teatralnych, sportowych, pomoc osobom starszym, w miejscowej parafii.

Błażej Buchwald – ukończył Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, bardzo dobre wyniki w nauce, laureat wojewódzkiego konkursu biologicznego, aktywny udział w życiu szkoły.

Maciej Czapiewski – ukończył klasę II Gimnazjum w Brusach (tereny objęte wichurami w sierpniu 2017 r.), mistrz Europy (Praga 2017) w szybkości układania kostki Rubika.

Piotr Czerwiński – ukończył klasę I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku (klasa fortepianu), bardzo dobre wyniki w nauce, duże osiągnięcia w konkursach pianistycznych – na poziomie międzynarodowym.

Dagmara Dzięcielska – ukończyła IX LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, działalność w Szkolnym Kole Caritas, laureatka Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, drużynowa ZHP Gromady Zuchowej „Dzielni Odkrywcy” w Rumi.

Paulina Gołuńska – ukończyła klasę I Technikum Hotelarskiego w Kościerzynie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach hotelarskich.

Monika Guzińska – ukończyła klasę II Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach, aktywny udział w życiu szkoły, osiągnięcia w zespole artystyczno-tanecznym, wolontariat – pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Martyna Janta – ukończyła I klasę w II LO w Sopocie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zastępowa w ZHR, wolontariat.

Weronika Kamińska – ukończyła Gimnazjum nr 12 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach historycznych, artystycznych, aktywny udział w samorządzie uczniowskim szkoły.

Kamil Kelsz – ukończył klasę II Gimnazjum w Jabłowie k. Starogardu Gd. oraz Szkołę Muzyczną I st. (klasa: gitara), aktywny udział w życiu szkoły.

Elżbieta Kobierowska – ukończyła klasę II Gimnazjum w Rytlu, aktywny udział w życiu szkoły, wolontariuszka schroniska dla zwierząt.

Adrianna Kordowska – stypendium za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Polska, moje miejsce, mój kraj”; ukończyła klasę V Szkoły Podstawowej nr 14 w Gdańsku; bardzo dobre wyniki w nauce.

Paulina Kortas – ukończyła Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gdańskim, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,94), aktywny udział w życiu szkoły.

Małgorzata Kotarba – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły.

Tomasz Lipiński – ukończył klasę I Gimnazjum w Rytlu, reprezentuje z sukcesami szkołę w zawodach sportowych, jest zawodnikiem klubu sportowego Borowiak Czersk, wolontariusz hospicjum w Chojnicach.

Patrycja Malaj – ukończyła Gimnazjum nr 3 w Kościerzynie, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,88), laureatka konkursów biologicznych, ekologicznych, wiedzy o Biblii, radna Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna.

Wojciech Ostrowski – ukończył Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, wolontariat, osiągnięcia na poziomie krajowym w kajakarstwie (Klub UKS Motława Gdańsk).

Aleksandra Pesta – ukończyła klasę I Gimnazjum nr 3 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 6,00), osiągnięcia w konkursach: „Katyń – Golgota Wschodu”, matematycznym, z języka angielskiego.

Wojciech Peta – klasa III Technikum Budowy Okrętów w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

Adrianna Radłowska – ukończyła Gimnazjum Katolickie w Gdyni, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,85, osiągnięcie 96,6 proc. pkt na egzaminie po gimnazjum), laureatka konkursów językowych, wolontariat.

Julia Rakowska – ukończyła Salezjańskie Gimnazjum w Rumi, znakomite wyniki z egzaminu zewnętrznego po gimnazjum, osiągnięcia w konkursach biologicznych, wiedzy o Kaszubach i Pomorzu, wolontariat.

Karolina Reszka – ukończyła II klasę II LO w Starogardzie Gdańskim, bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach matematycznych, ortograficznych, wolontariacie.

Jolanta Sawicka – stypendium za zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Polska, moje miejsce, mój kraj”; ukończyła klasę II Technikum nr 3 w Malborku.

Natalia Sawicz – ukończyła Gimnazjum nr 19 w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, przewodnicząca samorządu szkolnego, osiągnięcia w konkursach muzycznych (zespół wokalny „Wiercipięty”).

Patrycja Sulima – klasa III Gimnazjum w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły.

Bartosz Sieńkowski – ukończył Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,65), laureat konkursów chemiczno-biologicznych, wolontariusz koła Caritas, radny Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa.

Kacper Skarżyński – ukończył II Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 6,0, prawie 98 proc. pkt z egzaminu po gimnazjum), laureat konkursów z matematyki, fizyki i informatyki.

Zofia Sojka – ukończyła Gimnazjum nr 1 oraz Szkołę Muzyczną I st. w Starogardzie Gdańskim (klasa gitary), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,83), wolontariusz Parafialnego Zespołu Caritas.

Julia Stobińska – ukończyła II klasę Gimnazjum w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, zespole kaszubskim.

Bogumiła Szymendera – ukończyła Gimnazjum w Przywidzu, znakomite wyniki w nauce (średnia: 5,94), osiągnięcia w międzyregionalnych zawodach taekwondo, jest ratownikiem WOPR, wolontariuszka w przychodni weterynaryjnej dla chorych zwierząt, wiceprzewodnicząca samorządu szkolnego.

Jakub Wdowicz – ukończył Gimnazjum w Kolbudach, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,80), laureat konkursów z geografii i historii.

Błażej Wolski – ukończył II klasę Gimnazjum im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki w Wąglikowicach, znakomite wyniki w nauce, aktywny udział w życiu szkoły.

Dominika Wójcik – ukończyła Gimnazjum w Dziemianach, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia 5,56), aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, osiągnięcia w konkursach biologiczno-chemicznych.

Media społecznościowe: