Vademecum Aktywności Seniora. Samopomocowe grupy wsparcia

Jak skutecznie wyrażać swoje zdanie i emocje w życiu rodzinnym i społecznym, a jednocześnie nie urazić innych osób? Jak określić własny poziom asertywności? Swoje kompetencje w tym zakresie mogli udoskonalić, pod okiem profesjonalnych trenerów, uczestnicy pierwszych zajęć w ramach programu Vademecum Aktywności Seniora, które odbyły się 12 kwietnia w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
Program realizowany przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, a współfinansowany ze środków miasta Gdańska, ma na celu aktywizację i podniesienie kompetencji społecznych środowiska gdańskich seniorów. Do czerwca zaplanowano osiem spotkań, podczas których osoby w wieku 60+ nauczą się m.in., jak dbać o własne bezpieczeństwo, radzić sobie ze stratą bliskich osób oraz bronić przed psychomanipulacją nieuczciwych sprzedawców.
Zajęcia są prowadzone metodą samopomocowej grupy wsparcia. Organizatorzy Vademecum Aktywności Seniora zakładają, że uczestnicy programu nie tylko uzyskają pomoc we własnych sprawach, ale staną się również liderami swoich społeczności lokalnych, pomagając rozwiązywać ich problemy właśnie metodą grup wsparcia.

Media społecznościowe: