Co młodzież wie o emeryturach?

Historia ubezpieczeń społecznych w Europie i w Polsce, funkcje ubezpieczeń społecznych i konsekwencje pracy na „czarno”, to główne tematy warsztatów w których wzięli udział uczniowie ze szkoły w Wąglikowicach, organizowanych w ramach projektu „Uczniowskie vademecum bankowości”.

W maju odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe organizowane w projekcie „Uczniowskie vademecum bankowości”. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z historią systemu ubezpieczeń społecznych w Europie i Polsce, oraz z elementami polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Młodzież zapoznała się również oraz z konsekwencjami tzw. „pracy na czarno”, płacenia części pensji „pod stołem” i innymi patologiami zatrudnienia oraz z konsekwencjami nie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Renata Tkaczyk

Media społecznościowe: