Rozpoczynamy nowy projekt: Słońce, wiatr i woda – energii nam doda

Energia z wiatru, słońca i wody, a także ekologiczny styl życia to główne tematy warsztatów, w których wezmą udział uczniowie szkoły w Wąglikowicach, organizowanych w ramach projektu „Słońce, wiatr i woda – energii nam doda”.

W październiku rusza projekt realizowany przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, współfinansowany przez Fundację PGE, którego celem jest edukacja ekologiczna młodzieży.

– Nasz projekt został napisany dla uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach, która nosi imię NSZZ „Solidarność”. Co roku wybitnym uczniom z tej szkoły wręczane są stypendia z naszego Funduszu Stypendialnego, poza tym Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza młodzież ze szkoły na rocznicowe – sierpniowe i grudniowe – wydarzenia. Również przedstawiciele zakładowych organizacji „Solidarności” z naszego Regionu bywają gośćmi w tej szkole – mówi Renata Tkaczyk, dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.   

W ramach projektu „Słońce, wiatr i woda – energii nam doda” zorganizowany zostanie cykl warsztatów, podczas którego poruszone zostaną takie tematy, jak: energia pozyskana z wiatru, słońca i wody, a także ekologiczny styl życia. – We współczesnym świecie wiedza z zakresu ekologii jest potrzebna wszystkim. Jej brak ma poważne konsekwencje. Nie ekologiczny styl życia powoduje nie tylko straty w naturalnym środowisku, ale także straty materialne i finansowe – mówi koordynatorka projektu Renata Tkaczyk.

W ramach projektu planowane są wycieczki do elektrowni wiatrowej w Pelplinie, gdzie młodzież będzie miała możliwość zobaczyć i zwiedzić z przewodnikiem turbinę wiatrową oraz do elektrowni szczytowo – pompowej w Żarnowcu, która jest tzw. Akumulatorem energii

– Chcielibyśmy pokazać młodzieży jak funkcjonują elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii, zwiedzić je, zobaczyć z bliska, dotknąć.  Będzie też okazja do rozmowy z pracownikami elektrowni. . W ramach naszego projektu będzie też zorganizowany konkurs literacki dotyczący problematyki z zakresu ekologii. Forma będzie dowolna – esej, rozprawka, krótkie opowiadanie. Tematyka może dotyczyć  np. oszczędzania surowców i wpływie oszczędzania na budżety domowe. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziany jest tablet – dodaje Renata Tkaczyk.

Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy została utworzona w 2009 roku przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” i Związek Pracodawców Forum Okrętowe. Celem fundacji jest wspieranie osób dyskryminowanych, zagrożonych utratą pracy, bezrobotnych, a także młodzieży. Fundacja działa także w obszarze wspierania edukacji – od 2010 roku prowadzi Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność”.

Projekt realizowany z Fundacją PGE.

RT

Media społecznościowe: