Pierwszy dzwonek w Wąglikowicach

Wąglikowicach  wybrzmiał pierwszy dzwonek oznajmiający rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Z tej okazji Krzysztof Dośla i Stefan Gawroński Przewodniczący i Skarbnik Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Renata Tkaczyk Dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy odwiedzili szkołę.

Uroczystą akademię otworzył Dyrektor Szkoły Sławomir Grzyb, który w ciepłych słowach zwrócił się do uczniów, rodziców i grona pedagogicznego wyrażając nadzieję, że w tym roku szkolnym w uczniowie przy wsparciu szkolnej społeczności pełni zrealizują swoje plany edukacyjne, a także utrzymają serdeczne pełne zaufania relacje.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” i Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy od wielu lat wspierają Szkołę  kupując niezbędne pomoce edukacyjne i przyznając stypendia najzdolniejszym uczniom.

Po uroczystości, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

R.Tkaczyk

Media społecznościowe: