Stypendia im. NSZZ „Solidarność” – XXI edycja

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku informuje, że podczas uroczystości z okazji obchodów 43. rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 35. rocznicy strajków z 1988 roku, które odbyły się w dniu 31 sierpnia 2023 r. w Gdańsku – zostały wręczone po raz dwudziesty pierwszy stypendia.

Fundusz Stypendialny NSZZ im. „Solidarność” powstał przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w 2003 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Co roku dodatkowo stypendia są przeznaczone dla szkół w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie im. Bohaterów Grudnia‘70. Łącznie w 21. edycjach przyznaliśmy 767 stypendiów (w tym roku 29).

W skład Kapituły Funduszu, a jest to działalność społeczna, wchodzą: Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk i Wojciech Książek (przewodniczący Kapituły).

Celem Funduszu jest wsparcie rodzin w ich wysiłku stworzenia możliwości rozwoju talentów ich dzieci oraz kontynuowania nauki w wybranych szkołach.  Jest to pierwsza taka inicjatywa w NSZZ „Solidarność”. Główne kryteria to: wykazane uzdolnienia i osiągnięcia (np. sportowe, muzyczne, naukowe), bardzo dobra średnia ocen i równie wysoka ocena z zachowania, sytuacja finansowa rodziny. Wskazana jest też rekomendacja wychowawcy klasy i stowarzyszeń.

Od osiemnastej edycji dodatkowym warunkiem regulaminowym ubiegania się o stypendium jest załączenie wypowiedzi (np. wywiad, opowiadanie, tekst wierszowany) na temat Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Teksty młodych stypendystów, szczególnie wywiady z mniej znanymi bohaterami drogi do Wolnej Polski, mogą być ważną inspiracją do działalności dla ludzi „Solidarności”.

Wpłat środków finansowych na Fundusz dokonują m. in.: organizacje związkowe, zakłady pracy, organizacje i instytucje, osoby prywatne. Nr konta: 41 7065 0002 0652 4155 2804 0001 z dopiskiem Fundusz Stypendialny. Wykaz Darczyńców znajduje się na stronie internetowej ZRG: www.solidarnosc.gda.pl oraz Fundacji: www.pomorskafundacja.org.pl Środki są gromadzone na koncie Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Tak więc można dokonać odpisu 1,5% – wystarczy wpisać w rocznym formularzu rozliczeniowym PIT nr KRS: 0000337122.

Przypominamy, że fundując stypendia dla zdolnej młodzieży, pomagamy spełniać marzenia i otwieramy furtkę do kontynuowania nauki. Prosimy – pomóżmy młodym ludziom, przynieśmy im, ich Rodzinom – Nadzieję i Solidarność.

Wojciech Książek – przewodniczący Kapituły

Wykaz tegorocznych stypendystów (2023):

 1. Laura Banaszek – ukończyła Szkołę Podstawową nr 44 w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce, laureatka konkursów literacko-historycznych, wolontariat – pomoc w „Hospicjum to też życie”. Wychowawca: Ireneusz Piłasiewicz;
 • Maja Baranowska – absolwentka I LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, przyszła studentka Wydziału Architektury PG. Wychowawca: Katarzyna Budna;
 • Paweł Ciaś – ukończył III klasę Zespołu Szkół Katolickich w Gdyni oraz II klasę Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdyni (gitara). Bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat w parafii pw. św. Andrzeja Boboli – Gdynia-Obłuże. Wychowawca: Alina Wandtke,
 • Zofia Czerwińska – ukończyła VIII klasę Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżnienia w konkursach skrzypcowych, wolontariat. Wychowawca: Joanna Mielniczek, rekomendacja: prof. dr hab. Małgorzata Skorupa  – Akademia Muzyczna w Gdańsku;
 • Wiktoria Drywa – ukończyła I klasę I LO w Kartuzach. Bardzo dobre wyniki w nauce. Jak pisze wychowawca Katarzyna Tomicka: Godnie, kulturalnie zachowywała się w szkole i poza nią, okazywała szacunek innym. Poparcie: Ireneusz Felskowski – „Solidarność” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach;
 • Hubert Gajewski – ukończył I klasę Liceum Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, uczestniczył w akcji pomocy rodzinom z Ukrainy w punkcie recepcyjnym w budynku NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Wychowawca: Norbert Basiński, poparcie: Alicja Połońska – oświatowa „Solidarność” w Gdańsku;
 • Igor Ilis – ukończył III klasę V LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce i, jak podkreśla wychowawca klasy: Ewelina Wojdyło-Wiśniewska, wzorowe zachowanie. Pomaga w prowadzeniu szkolnego portalu internetowego. Gra na perkusji.
 • Nadia Joachimiak-Szpinda – ukończyła III klasę I LO w Pucku oraz II klasę  Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni. Bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat. Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym: „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Wychowawca: Dorota Szamocka,
 • Zofia Kosobucka – ukończyła II klasę LO w Chojnicach oraz I klasę Szkoły Muzycznej w Chojnicach. Bardzo dobre wyniki w nauce, finalistka centralnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Muzycznym „Polska – moje miejsce, mój kraj”. wychowawca: Dorota Borek,
 • Kateryna Kulyk – ukończyła Szkołę Podstawową nr 65 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce. Do Polski przybyła z mamą z Zaporoża 1 marca 2022 r. wychowawca: Wioleta Bagnecka. Jak napisała wicedyrektor szkoły Anna Marchlewska: Kateryna zawsze wzorowo wypełniała obowiązki ucznia. Prezentuje wysoką kulturę osobistą;
 1. Kacper Łukaszczuk – ukończył II klasę I LO w Pruszczu Gdańskim. Uczeń Szkoły Muzycznej YAMAHA (instrumenty klawiszowe), znakomite wyniki w nauce (średnia 5,64), wychowawca: Aniela Licznerska,
 2. Wiktoria Martuszewska – ukończyła Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Gdyni oraz III klasę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni (skrzypce), znakomite wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, osiągnięcia muzyczne na poziomie krajowym i międzynarodowym. wychowawca: Beata Chlewicka,
 3. Weronika Martuszewska – ukończyła II klasę Katolickiego LO w Gdyni oraz V klasę Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia w krajowych i zagranicznych konkursach muzycznych, wychowawca: Maciej Kornecki,
 4. Cezary Matuszewski – absolwent IX LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, przewodniczący samorządu klasowego, wolontariat, wychowawca: Magdalena Selonka,
 5. Weronika Niemczynowicz – ukończyła III klasę VI LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce,  osiągnięcia na poziomie krajowym w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, wychowawca: Magdalena Lachowicz,
 6. Iga Parkitna – ukończyła I klasę III LO w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (średnia 5,87), laureatka ogólnopolskiego projektu Instytutu Pamięci Narodowej: „ŁĄCZKA i inne miejsca poszukiwań”, wychowawca: Alina Kwiatek, poparcie:
 7. Wojciech Pazda – ukończył Szkołę Podstawową nr 6 w Kościerzynie oraz Szkołę Muzyczną I st. w Kościerzynie (trąbka), bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, biegach przełajowych, wychowawca: Monika Szulc,
 8. Mikołaj Pieczykolan – ukończył Sportową Szkołę Podstawową nr 75 w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, ogólnopolskie osiągnięcia w gimnastyce sportowej, zainteresowania informatyczne, wychowawca: Małgorzata Stępień,
 9. Patrycja Pindela – ukończyła III klasę X LO w Gdyni, bardzo dobre wyniki w nauce, działalność w samorządzie uczniowskim, laureatka konkursu IPN „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”, autorka wywiadu z Andrzejem Kołodziejem, wychowawca: Marzena Bławat,
 10. Paulina Stoltmann – ukończyła Szkołę Podstawową w Nowej Cerkwi, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat, osiągnięcia ponadregionalne w szkole tańca sportowego, wychowawca: Maria Jaśtak, Zoja Syguda – ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną w Wejherowie, osiągnięcia muzyczne (klasa skrzypiec) na poziomie ogólnokrajowym (m. in. Częstochowa, Gdańsk, Płock, Wieliczka, Zakopane, Elbląg, Warszawa), wychowawca: Piotr Bukowski,
 11. Grzegorz Szymański – ukończył IV klasę Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku, znakomite wyniki w nauce (5,52 oraz 93% z końcowych egzaminów zawodowych – technik teleinformatyk), wychowawca: Karolina Wengrzyn napisała: Jego pracowitość i kultura osobista są godne naśladowania, poparcie:
 12. Zofia Szuca – ukończyła Szkołę Podstawową w Nowej Cerkwi i Szkołę Muzyczną I st. w Chojnicach, wychowawca Maria Jaśtak napisała: Zofia jest wybitnie uzdolniona muzycznie i wokalnie, z ogromnym uporem i ciężką pracą rozwija swój talent. Dalszą edukację planuje kontynuować w szkole muzycznej w Poznaniu
 13. Monika Zaklikowska – ukończyła II klasę XII Sportowego LO w Gdańsku, bardzo dobre wyniki w nauce, pomoc w akcjach wolontariackich, np. „Szlachetna Paczka”. Wybitne osiągnięcia sportowe: mistrzyni Polski w synchronicznych skokach na trampolinie, miejsca na podium (indywidualnie i drużynowo). Wychowawca: Przemysław Daszyński

UWAGA:

Kapituła Funduszu przyznała, jak co roku, na wniosek rad pedagogicznych, stypendia dla uczniów:

Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach k. Kościerzyny, noszącej imię NSZZ „Solidarność” (wręczenie stypendiów nastąpiło w czerwcu br.):

 • Marcelina Bławat – ukończyła Szkołę Podstawową im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach, bardzo dobre wyniki w nauce, wolontariat w szkolnym kole „Caritas”, zespole „Mali Kaszubi”. Pasję jest pływanie w płetwach. Wychowawca: Małgorzata Grzyb,

Szkoły Podstawowej w Łęgowie k. Pruszcza Gdańskiego, noszącej imię Bohaterów Grudnia 1970 (wręczenie stypendiów nastąpi w grudniu br.).

 • Anna Panachenko – ukończyła IV klasę Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie, znakomite wyniki w nauce (5,8), bardzo chwalona za postawę, koleżeńskość przez wychowawcę klasy: Dagmarę Hurtak,
 • Lena Wojcieszkiewicz – ukończyła VII klasę Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie, znakomite wyniki w nauce (5,71), angażuje się w konkursach sportowych, recytatorskich, uroczystościach szkolnych, wychowawca: Wioletta Dworak,
 • Aleksandra Zakrzewska – ukończyła VII klasę Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia ’70 w Łęgowie, bardzo dobre wyniki w nauce, wychowawca Joanna Tężycka napisała: pomaga koleżankom i kolegom, zawsze można na nią liczyć

Uwaga: Dodatkowo Kapituła przyznała wyróżnienia za wypowiedzi stypendystów na temat Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Otrzymali je:

 • Paweł Ciaś (Gdynia – relacja z wypowiedzi Romana Stegarta o strajku w Gdyni w 1970 r., stoczni),
 • Zofia Czerwińska (Gdańsk, wywiad z emerytowanym pracownikiem Stoczni Gdańskiej Jerzym Czarnieckim o strajku 1970, 1980, zakładaniu „S”, stanie wojennym),
 • Hubert Gajewski (Gdańsk – tekst m. in. o pomocy w punkcie dla uchodźców z Ukrainy w siedzibie „S” w Gdańsku),
 • Zofia Kosobucka (Chojnice – wywiad z wujkiem Romanem Urbańskim – kolejarzem internowanym w stanie wojennym, tytuł pracy: Wujek Roman – człowiek „Solidarności”, człowiek, którego podziwiam,
 • Cezary Matuszewski (Gdynia – tekst m. in. o Wandzie Jankowskiej, nauczycielce, wspierającej zakładanie oświatowej „S” w Kartuzach),
 • Patrycja Pindela (Gdynia – wywiad z Andrzejem Kołodziejem, sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych),
 • Kamila Zaklikowska (Domatowo k. Pucka – wiersz: Sierpień 1980 – Wspomnienie).

Uwaga: wyróżnione wypowiedzi znajdą się na stronie: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata oraz www.pomorskafundacja.org.pl

Szkoły stypendystów – od I do XXI edycji  

(szkoły stypendystów ostatniej – dwudziestej pierwszej edycji – są zaznaczone kolorem czerwonym oraz podkreślone)

Gdańsk: SP – nr 7, nr 8, nr 14, nr 35, nr 44, nr 49, nr 50, nr 52, nr 65, nr 75 (z oddziałami mistrzostwa sportowego), nr 79, nr 84, nr 85, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 3, nr 7, nr 8, nr 9, nr 11, nr 13, nr 14, nr 16, nr 18, nr 19, nr 20, nr 24, nr 26, nr 27, nr 28, nr 31, nr 33, nr 44, nr 53, nr 65, Gimnazjum Społeczne, II Społeczne Gimnazjum STO, I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII (z oddziałami mistrzostwa sportowego), XIII, XV, XIX, XX LO, Akademia Dobrej Edukacji, Chrześcijańskie Autorskie LO, Uniwersyteckie LO, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Nowowiejskiego, ZSZ nr 10, ZSZ nr 20, ZSBO, Zespół Szkół Łączności, Technikum TEB Edukacja, Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, Liceum Programów Indywidualnych, CKZiU nr 1, ZSSiMS,

Gdynia: SP – nr 47, nr 48, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 5, nr 8, nr 11, nr 17, nr 18, nr 19, nr 24, Zespół Szkół Jezuitów, Zespół Szkół Katolickich, I, II, III, IV, VI, IX, X, XIV LO, nr 14, Akademickie LO, Technikum Budowy Okrętów, Technikum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Gimnazjum i Liceum Katolickie,

Sopot: SP nr 5, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Lokomotywa”, Gimnazjum Społeczne, II LO,

Słupsk: SP nr 3, Gimnazjum nr 3, I, II, III LO,

Powiat bytowski: SP w Czarnej Dąbrówce, Gimnazjum w Nakli,

Powiat chojnicki: SP w Leśnie, w Nowej Cerkwi, Gimnazjum – w Brusach, w Lubni, Nowej Cerkwi, w Sławęcinie, Zespół Szkół w Rytlu, Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące – w Brusach, LO w Czersku, SP nr 8, Gimnazjum nr 1, nr 2, LO im. Filomatów Chojnickich, II LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Technikum Elektryczno-Elektroniczne – w Chojnicach,

Powiat gdański: SP w Cedrach Małych, w Cedrach Wielkich, SP i Gimnazjum w Łęgowie, w Kolbudach, w Przywidzu, w Żukowie, w Cedrach Wielkich, w Rotmance, w Straszynie, Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, II LO, Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd., 

Powiat kartuski: Gimnazjum w Goręczynie, LO w Żukowie, LP w Sierakowicach, I, III LO w Kartuzach,

Powiat kościerski: SP i Gimnazjum w Wąglikowicach, SP w Kaliszu, Gimnazjum – w Lipuszu, w Wielkim Klińczu, w Dziemianach, w Łubianie, SP – nr 2, nr 3, nr 6, Gimnazjum – nr 1, nr 3 a także I, II LO, Technikum nr 1, nr 2 – w Kościerzynie,

Powiat kwidzyński: Gimnazjum nr 3, Technikum nr 2, II LO  w Kwidzynie,

Powiat lęborski: SP nr 8, Gimnazjum nr 1, Społeczne Gimnazjum Językowe, I LO, Technikum Technologii Żywności w Lęborku,

Powiat malborski: IV LO, Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Gimnazjum nr 2 w Malborku, Gimnazjum w Miłoradzu,

Powiat pucki: SP i Gimnazjum w Krokowej, SP w Połczynie, SP w Pucku, Gimnazjum – w Wierzchucinie, w Pucku, w Jastarni, w Leśniewie, w Mostach, w Mrzezinie, we Władysławowie, w Żelistrzewie, LO, Liceum Akademickie w Pucku, 

Powiat starogardzki: SP, Gimnazjum – w Czarnej Wodzie, SP nr 3, Gimnazjum – nr 1, nr 3, nr 4, I, II LO, Medyczne Studium Zawodowe, Autonomiczne LO – w Starogardzie Gd., Gimnazjum – w Bobowie, Kleszczewie Kościerskim, w Godziszewie, w Jabłowie, LP w Owidzu,

Powiat tczewski: SP – nr 10, nr 11, nr 12, Katolicka SP, Gimnazjum – nr 2, nr 3, I, IV LO, Uniwersyteckie Katolickie LO, Technikum Transportowe, Technikum Ekonomiczne – Tczew, Gimnazjum w Swarożynie, Gimnazjum nr 1 w Pelplinie, Gimnazjum i Liceum Katolickie w Pelplinie,

Powiat wejherowski: SP nr 9, Gimnazjum – nr 1, nr 2, nr 3, I, II, IV, V LO, ZSP –  nr 3, nr 4 – w Wejherowie, SP w Bolszewie, SP nr 7, nr 8, nr 10, Gimnazjum nr 4, Salezjańskie Gimnazjum, I LO w Rumi, SP w Gościcinie,

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku informuje, że podczas uroczystości z okazji obchodów 43. rocznicy zawarcia Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 35. rocznicy strajków z 1988 roku, które odbędą się w dniu 31 sierpnia 2023 r. w Gdańsku – zostaną wręczone po raz dwudziesty pierwszy stypendia.

Media społecznościowe: