Senior w świecie finansów – podsumowanie projektu

Projekt „Senior w świecie finansów”, realizowany przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, którego celem jest edukacja ekonomiczna seniorów, zbliża się do końca.

W dniu 16 kwietnia 2024 roku odbyło się seminarium podsumowujące projekt, na którym byli obecni jego uczestnicy, czyli seniorzy w wieku 60+, a także zaproszeni goście: asp. Grzegorz Neumann z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Tomasz Żołądek z Departamentu Bezpieczeństwa banku PKO BP

Spotkanie otworzył Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, który wprowadził uczestników w jego tematykę – doskonalenie umiejętności zarządzania własnymi finansami i wiedzy w korzystaniu z nowoczesnych technologii. Następnie koordynatorka projektu Renata Tkaczyk przedstawiła zebranym wyniki przeprowadzonych badań świadomości finansowej jego uczestników. Po tych wystąpieniach głos zabrali zaproszeni goście: Grzegorz Neumann i Tomasz Żołądek, którzy zapoznali seniorów z metodami, jakimi posługują się cyberprzestępcy. W trakcie spotkania jego uczestnicy mieli okazję przetrenować niektóre pozyskane umiejętności, takie jak bezpieczne korzystanie z bankomatów i innych form bankowości elektronicznej.

Do zrealizowania zostało jeszcze jedno zadanie, a mianowicie uroczyste zakończenie projektu w dniu 30 kwietnia 2024 roku.

Media społecznościowe: