Szkoła Podstawowa w Łęgowie nosi imię Bohaterów Grudnia ’70.

Szkoła Podstawowa w  Łęgowie nosi imię Bohaterów Grudnia ’70, imieniny szkoły są okazją do wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom. Co roku w dniu 16 grudnia, w kolejną rocznicę bezwzględnie stłumionych przez ówczesne władze robotniczych strajków wręczamy wybitnie zdolnym uczniom stypendia im. NSZZ „Solidarność”.

W 2020 roku stypendia w kwocie 1200 zł otrzymali: Natalia Wojcieszkiewicz i Sebastian Noga. Stypendia wręczył im członkowie Kapituły Funduszu Stypendialnego, skarbnik Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność Stefan Gawroński i dyrektorka Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy Renata Tkaczyk.  

Tegoroczni stypendyści są bardzo uzdolnieni Natalia równolegle uczy się w szkole muzycznej, a Sebastian już jest obiecującym informatykiem, w przyszłości będzie studiował na Politechnice Gdańskiej.

Gratulujemy władzom szkoły i nauczycielom tak zdolnych wychowanków.

Media społecznościowe: