Komunikat Kapituły Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”

przed XVIII edycją w 2020 roku

Kapituła Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego (w jej skład wchodzą: Wojciech Książek – przewodniczący, Stefan Gawroński, Anna Kocik, Renata Tkaczyk), w związku z jego XVIII edycją w 2020 r., postanowiła:

1/ Dokonać zmian redakcyjnych w Regulaminie Funduszu i Wniosku stypendialnym (korzystając z pomocy Biura Prawnego ZRG – mec. Tomasza Wieckiego).

2/ Wpisać do Regulaminu wymóg załączenia do wniosku o stypendium tekstu na temat NSZZ „Solidarność”. Jest to ważne z uwagi na tegoroczną rocznicę 40-lecia Związku a także przygotowywaniem publikacji. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Treść rodz. III, pkt 2, ppkt f) brzmi następująco: warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego jest również wypowiedź na temat: Moje spotkanie z NSZZ Solidarność”. Forma dowolna, np. opowiadanie, sprawozdanie, rozprawka, wiersz lub wywiad z byłym lub obecnym członkiem Związku. Maksymalnie dwie strony A4 załączone do wniosku stypendialnego. Wersję elektroniczną wypowiedzi wraz ze zdjęciem należy przesłać na mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl

3/ Ograniczyć możliwość przyznania stypendium do maksimum dwóch razy, poza wyjątkowymi, potwierdzonymi osiągnięciami ponadregionalnymi. Treść roz. II, pkt 7 brzmi następująco: „Stypendium można uzyskać maksymalnie dwa razy. Wyjątkowo Kapituła może przyznać trzecie stypendium uczniowi, który uzyskał potwierdzone osiągnięcia, na poziomie ponadregionalnym”.

Uwaga: Wyżej wymienione dokumenty znajdą się niezwłocznie na stronie internetowej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy: www.pomorskafundacja.org.pl Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: www.solidarnosc.gda.pl oraz Sekcji Oświaty: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

W imieniu Kapituły:
Wojciech Książek (Przewodniczący)

W załączeniu

Media społecznościowe: