Co robimy z Twoim 1 procentem?

Pieniędzmi z 1% wspieramy polską kulturę na Kresach. W 2019 roku zorganizowaliśmy plener miejski dedykowany 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i Gdańskowi – miastu, w którym narodziła się Solidarność. Ośmiu artystów z Grodna odwiedziło Gdańsk, uwiecznili na płótnach najważniejsze sceny z historii miasta. Wystawę można było oglądać w Sali BHP, a następnie w Sali Akwen. Z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy, wyjątkową, przygotowaną przez artystów z Grodna, wystawę malarstwa patriotycznego. Wystawa dostępna była dla zwiedzających w Sali BHP w maju i czerwcu 2018 roku. Składało się na nią 46 obrazów, na których przedstawiono ważne dla Polski wydarzenia i postacie. Obie wystawy zobaczyło ok. 20 tys. osób.

Za pieniądze zebranane z tytułu 1% zorganizowaliśmy programy dla związkowych seniorów. Program sportowy „W zdrowym ciele – zdrowy senior”, w którym seniorzy uczestniczyli w prowadzonych przez profesjonalnego trenera zajęciach nordic walking. W programie „Akademia Społecznika”, 35 osób uczyło się korzystać z aplikacji internetowych, m.in. takich jak Facebook i poczta e-mail, wgląd do własnej kartoteki pacjenta poprzez system EWUŚ oraz zakupy w sieci. W tym programie seniorzy uczyli się również konstrukcji budżetu obywatelskiego i przygotowania oraz złożenia e- petycji do władz. „Samopomocowe grupy wsparcia”, to kolejny program senioralny zorganizowany przez Fundację. Ideą programu było przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia grup wsparcia w lokalnych społecznościach.

Pokrótce opisane programy wymagały finansowego wkładu własnego, bez pieniędzy z przekazanego na rzecz fundacji 1% ich realizacja nie byłaby możliwa.

W przyszłości chcielibyśmy kontynuować działania na rzecz związkowych seniorów, poszerzyć działalność o programy wprowadzające młodzież w podstawy ruchu związkowego i dialogu społecznego oraz promować polską kulturę.

Mamy nadzieję, że nasze dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość skutecznie zachęcą Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz fundacji.

Renata Tkaczyk

r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl

Media społecznościowe: