Z młodzieżą o ekologii

Projekt „Słońce, wiatr i woda – energii nam doda”

Trwa projekt realizowany przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, a współfinansowany przez Fundację PGE, którego celem jest edukacja ekologiczna  młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach noszącej imię NSZZ „Solidarność”.

We współczesnym świecie wiedza z zakresu ekologii jest potrzebna wszystkim. Jej brak ma poważne konsekwencje. Nie ekologiczny styl życia powoduje nie tylko straty w naturalnym środowisku, ale także straty materialne i finansowe. W ramach projektu „Słońce, wiatr i woda – energii nam doda” organizowany jest cykl warsztatów, podczas którego poruszone zostaną takie tematy, jak odnawialne źródła energii i ekologiczny styl życia.  

W ramach projektu planowane są wycieczki do elektrowni wiatrowej w Pelplinie, gdzie młodzież będzie miała możliwość zobaczyć i zwiedzić z przewodnikiem turbinę wiatrową oraz do elektrowni szczytowo – pompowej w Żarnowcu, która jest tzw. Akumulatorem energii

Energia z wiatru, słońca i wody, a także ekologiczny styl życia to główne tematy warsztatów, w których wezmą udział uczniowie szkoły w Wąglikowicach, organizowanych w ramach projektu „Słońce, wiatr i woda – energii nam doda”.

Media społecznościowe: