Uczniowskie vademecum bankowości: podsumowanie projektu

Warsztaty i wycieczki

W dniach 6–7 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach noszącej imię NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Młodzież zwiedziła między innymi Centrum Nauki Kopernik i  Stadion Narodowy, ale także Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, składając kwiaty na jego grobie. Wyprawa do stolicy była ostatnim punktem projektu zatytułowanego „Uczniowskie vademecum bankowości” realizowanego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, a współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

Warsztaty

Celem projektu „Uczniowskie vademecum bankowości” była edukacja finansowa młodzieży Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach noszącej imię NSZZ „Solidarność”. W projekcie wzięło udział 25 dzieci z klas VI–VIII.

W styczniu 2022 roku odbyły się warsztaty poświęcone między innymi historii i funkcjom pieniądza oraz bezpieczeństwu w bankowości elektronicznej. Zajęcia prowadzone były przez trenerów ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni.

 – Zajęcia prowadzone były metodami warsztatowymi, czyli w myśl zasady, że zdobywam sprawność i wiedzę, jak usłyszę, przeczytam, zobaczę i zrobię. Były więc zajęcia warsztatowe z rozpoznawania polskich znaków pieniężnych, systemu emerytalnego w Polsce, bardzo ciekawe zajęcia poświęcone historii pieniądza, w sumie odbyło się sześć warsztatów – mówi Renata Tkaczyk dyrektor Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy i koordynator projektu.

W maju odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe, na których uczniowie zapoznali się z historią systemu ubezpieczeń społecznych w Europie i Polsce. Mówiono również o konsekwencjach tzw. pracy na czarno, płaceniu części pensji „pod stołem” i innych patologiach zatrudnienia oraz o konsekwencjach niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Wizyta w NBP

16 marca br. młodzież z Wąglikowic uczestniczyła w wycieczce do siedziby Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku. W pierwszej części spotkania dyrektor oddziału Wiktor Kamiński przedstawił krótki zarys historii pieniądza oraz jak wygląda powstawanie banknotów i monet. W drugiej części młodzież zadawała pytania, które dotyczyły między innymi funkcjonowania banku,  wartości polskiego pieniądza, sposobów zabezpieczenia pieniędzy czy tego, jak wygląda konwój przewożący pieniądze. 

Młodzież pisze o pieniądzach

W czerwcu tego roku został rozstrzygnięty konkurs literacki organizowany w ramach projektu. Po co są pieniądze?, czy warto oszczędzać?, ale także: czy należy się nimi dzielić z potrzebującymi? – to główne pytania, jakie stawiali sobie autorzy nagrodzonych prac.

– W ramach projektu ogłosiliśmy konkurs na pracę literacką poświęconą szeroko pojętym finansom. Można było pisać o oszczędzaniu, przedstawić własne przemyślenia na temat finansów, bankowości. Młodzież  podjęła wyzwanie, przygotowała prace, komisja je oceniła, a laureaci  otrzymali wartościowe nagrody. Prace dobrze przysłużyły się utrwaleniu wiedzy – mówi Renata Tkaczyk.

Zgromadzone oszczędności dają także zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. Zbierając pieniądze, nie powinniśmy przeznaczać całości kwoty na wydatki. Odkładając nawet niewielką część sumy, zapewniamy sobie zabezpieczenie, które może okazać się kluczowe w nagłej sytuacji. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, dlatego warto być gotowym na wiele możliwości. Oszczędzanie jest kluczową formą zapewniania sobie spokoju w przyszłości, dlatego warto oszczędzać – to fragment pracyAmelii Majkowskiej, jednej z laureatek konkursu.

To, co cieszy, to fakt, że młodzi ludzi w swoich pracach, oprócz uznania roli pieniądza w życiu człowieka, podkreślają znaczenie innych wartości. A więc pieniądz może służyć zarówno realizowaniu marzeń, jak i pomocy bardziej potrzebującym.

Nagrody w konkursie literackim na najlepszą pracę na tematy związane z bankowością i finansami wręczał Wiktor Kamiński, dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach. Nagrody: tablet, opaskę sportową i powerbank otrzymali: pierwsze miejsce Marcelina Góra, drugie – Bartosz Kerlin, trzecie – Amelia Majkowska. Wyróżnieni uczniowie dostali również od NBP srebrne monety okolicznościowe, na których uhonorowano polskich ekonomistów.

Wycieczka edukacyjna

Ostatnim punktem projektu była  wycieczka edukacyjna do Warszawy. Uczniowie szkoły w Wąglikowicach zwiedzili między innymi Centrum Nauki Kopernik i  Stadion Narodowy, ale także Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, złożyli kwiaty na jego grobie. Na młodych ludziach szczególne wrażenie zrobiła wizyta w największym w Europie centrum nauki, gdzie dzięki interaktywnym eksponatom można samodzielnie odkrywać zjawiska i zasady rządzące światem.

– Bardzo podobała mi się wycieczka do Centrum Nauki. Szczególnie zapamiętałam taki pokój, w którym oszukiwane były zmysły. Lekcje w takich miejscach są fajniejsze niż te w klasie, gdzie wszystkiego dowiadujemy się tylko z książki. Zetknięcie na żywo ze zjawiskami fizycznymi jest ciekawsze – mówi Zosia Data, jedna z uczennic szkoły w Wąglikowicach.

Na innym uczniu mocne wrażenie zrobiło pokonywanie przeszkód w wózku inwalidzkim. – Można było wczuć się w osobę niepełnosprawną i doświadczyć ograniczeń, z którymi tacy ludzie spotykają się na co dzień. Tacy ludzi mają trudne życie. Okazuje się, że nawet przejechanie przez próg może być dużym problemem. Takie lekcje są bardzo pożyteczne – podkreśla Bartłomiej Winicki.

– Bardzo potrzebne są tego typu projekty związane z edukacją finansową młodzieży. Szczególnie pożyteczne są informacje na temat usług bankowości elektronicznej. Wiemy, że nowe technologie zwiększają dostępność do usług bankowych, ale także większe są zagrożenia. Dlatego ważne jest, żeby już od najmłodszych lat uczyć dzieci, jak radzić sobie z finansami. Istotne jest także uczenie młodzieży oszczędzania, ale też dbania, aby te pieniądze były bezpieczne  – mówił po wizycie w Oddziale NBP w Gdańsku Sławomir Grzyb, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność”.

Atrakcyjność działań w projekcie możliwa była dzięki wsparciu  z Narodowego Banku Polskiego.

Małgorzata Kuźma

Media społecznościowe: