Artyści z Grodna znów w Gdańsku

Kolejny raz artyści malarze z Grodna odwiedzą Gdańsk, tym razem w ramach wydarzenia kulturalnego pod nazwą „Gdańsk – Grodno. Wspólna historia, wspólne losy”. Organizatorem wydarzenia jest Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy, na zaproszenie której przyjeżdża ośmiu artystów. Będą oni uczestniczyć w plenerze miejskim, jego tematem jest 80 rocznica wybuchu II wojny światowej oraz Gdańsk widziany jako miasto, w którym narodziła się „Solidarność”.

W zeszłym roku gościliśmy grupę artystów z Grodzieńszczyzny, twórców wystawy malarstwa patriotycznego przygotowanej z okazji jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Trójmiasta, obejrzało ją kilka tysięcy osób, a w lekcjach historii przygotowanych na jej podstawie wzięło udział ponad 500 uczniów pomorskich szkół.

Malarskim plenerem miejskim, a następnie wystawą poplenerową fundacja chce pokazać najnowszą historię Gdańska widzianą z perspektywy Polaków pochodzących z Grodna i współczesnej Białorusi. Będzie to wydarzenie, które łączy i uczy. Jest to ważne dla tych mieszkańców Gdańska i Pomorza, którzy pochodzą z Kresów. Oba miasta, Gdańsk i Grodno, podobnie ucierpiały podczas II wojny światowej, której 80 rocznicę będziemy wspominać. Oba miasta zostały zniszczone przez Armię Czerwoną. Ich los po wojnie również był podobny, miasta znalazły się w strefie wpływów Związku Sowieckiego, chociaż  Gdańsk wrócił do Polski, a Grodno znalazło się w ZSRS.

Gdańsk – miasto, w którym zaczęły się demokratyczne przemiany, miasto, w którym powstała „Solidarność”, stał się inspiracją dla wielu Polaków mieszkających w Grodnie. Ówczesne władze Białorusi nazywały Grodzieńszczyznę „strefą ryzyka”. Powstało wtedy w mieście wiele niezależnych wydawnictw, organizowano wystawy i zebrania. Można było poczuć powiew wolności. Niestety, ówczesna władza rozprawiła się z wolnościowymi dążeniami. Dzisiaj wielu Polaków mieszkających w Grodnie utrzymuje ścisły kontakt ze swoją ojczyzną. Należy do nich także grupa artystów malarzy. Temat pleneru został sformułowany tak, aby uczestniczący w wydarzeniu artyści byli ukierunkowani na poszukiwanie śladów duchowej charakterystyki miasta, jego genius loci.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: „Magazyn Solidarność”, TVP3 i Radio Gdańsk.

Plener rozpocznie się 20 sierpnia, 30 sierpnia w Sali BHP w Gdańsku zaplanowano wernisaż, a sama wystawa potrwa do 15 października. Wstęp bezpłatny, zapraszamy.

Program dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Renata Tkaczyk

Media społecznościowe: