Z POLAKAMI O BANKOWOŚCI – Senior w świecie finansów

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Prawa konsumenta, dyspozycja majątkiem wspólnym i prawo spadkowe, zasady bezpieczeństwa płatności bezgotówkowych oraz jak uchronić się przed „pętlą zadłużenia” – to główne tematy zajęć, w których biorą udział związkowcy z Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

W programie wizyta studyjna w gdańskim Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego, seminarium podsumowujące projekt oraz jego uroczyste zakończenie.

Wizyta studyjna w gdańskim Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego. W listopadzie ub.r. ruszył projekt realizowany przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, współfinansowany przez Narodowy Bank Polski, którego celem jest edukacja ekonomiczna osób starszych. W projekcie bierze udział 35 seniorów, głównie członkowie Sekcji Regionalnej Emerytów i Rencistów „S”. Do projektu przystąpiły również osoby z Sekcji Terenowej Emerytów i Rencistów „S” oraz ze struktur oświatowej „Solidarności”.

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie NBP w 2020 roku (Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków), wiedza z dziedziny ekonomii i finansów w naszym społeczeństwie stopniowo rośnie. Jednocześnie badanie wykazało, że podstawowej edukacji w tym zakresie wymaga nadal większość osób młodych i seniorów. Wiedza z zakresu bankowości i finansów jest potrzebna wszystkim, a nieświadomość obowiązujących przepisów i procedur jest niebezpieczna w szczególności dla osób starszych. Wszak to do nich kierowane są najczęściej działania wszelkiej maści oszustów i naciągaczy oraz firm pożyczkowych nierzadko działających na pograniczu obowiązującego prawa.

Związkowi seniorzy z wizytą w Oddziale Okręgowym NBP w Gdańsku

W ramach projektu 16 stycznia związkowi seniorzy uczestniczyli w wizycie studyjnej w siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Gdańsku, gdzie spotkali się z Wiktorem Kamińskim, jego dyrektorem. W pierwszej części przedstawił on zadania Banku Centralnego oraz oddziałów NBP, następnie (ze względu na 100 rocznicę utworzenia Banku Polskiego SA oraz 100 rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu) opowiedział uczestnikom o historii złotego. W kolejnej części spotkania seniorzy zadawali pytania. Pytali o działalność edukacyjną Narodowego Banku Polskiego. Okazuje się, że prowadzi on szeroką działalność edukacyjną, która w dużej mierze jest kierowana do dzieci i młodzieży. Dla uczniów są konkursy, zajęcia edukacyjne i wycieczki. NBP prowadzi również szkolenia dla nauczycieli. Szerokie wsparcie kierowane do szkół jest istotne, ponieważ to edukacja szkolna jest ważnym źródłem wiedzy finansowej i ekonomicznej Polaków. NBP pamięta też o osobach zagrożonych wykluczeniem finansowym w tym o seniorach i osobach niepełnosprawnych. – Szkolenia dla seniorów są bardzo potrzebne, ponieważ ta grupa społeczna jest w większym stopniu narażona na ryzyko wyboru niedopasowanych do swoich potrzeb produktów i usług finansowych – wyjaśnia dyrektor Kamiński. Zainteresowanie uczestników wzbuził budynek siedziby gdańskiego Oddziału Okręgowego NBP.

 W następnych miesiącach planowane są kolejne zajęcia warsztatowe, seminarium podsumowujące projekt oraz jego uroczyste zakończenie. Rekrutacja do projektu jest otwarta, co znaczy, że w każdej chwili można do niego przystąpić. Zatem nadal zapraszamy seniorów, osoby w wieku 60+, do uczestnictwa w kolejnych zajęciach.

Media społecznościowe: